Places to visit

Các điểm thăm quan nổi bật ở Mù Cang Chải

  Bản Lìm Mông và Lìm Thái Đứng từ bên này con đèo Khau Phạ hiểm trở, theo tầm mắt thẳng phía trước, thấy một con đường như sợi chỉ mỏng vắt thẳng lên trời. Nơi xa tít tắp ấy có ngôi làng nhỏ mang tên Lìm Mông. Bản Lìm Mông là một trong những nơi có […]

Read more